International

International

International

International

International
International
HOTLINE: 091 9955292
EMAIL: international.agri68@gmail.com
Tiếng Việt Tiếng Anh
Tiếng Việt Tiếng Anh
Menu
Liên hệ
Kéo đường màu xanh trên bản đồ để thay đổi tuyến đường

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN QUỐC TẾ

Địa chỉ: 08 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Phone: 028 - 35470370 (101) | 028 - 35472888 | 028 - 38488482 | 028 - 35470230

Hotline: 091 9955292

Fax: 028 3547 1000
Email: international.agri68@gmail.com 

Website: www.nongsanquocte.com - www.nongsanquocte.vn

Chọn tệp

Go Top